Escenas

Shimogyo-ku. Kioto
Hamarikyu. Tokio
Nishihongan-ji. Kioto
Nanzen-ji. Kioto
Palacio Imperial. Kioto
Kennin-ji. Kioto
Kongōchō-ji. Shikoku
Hotsumisaki-ji. Shikoku
Arashiyama. Kioto
Tokio
Tokio
Kirishima